När bostadsrättsföreningen planerar stambyte

Stambyte är ett av de mest omfattande renoveringarna en byggnad kan behöva göra. Detta kommer innebära en mängd arbete och kan ta väldigt lång tid att slutföra. Här följer en beskrivning på vad man kan förvända sig om detta skulle ske medan man bor där.

Till att börja med kommer föreningen behöva besluta om vilken firma som ska utföra arbetet. Detta är ett mycket viktigt steg och det är inte ovanligt att föreningar tar kontakt med konsultfirmor som Frakka för att bättre kunna tackla detta beslut. När valet väl är gjort kommer firman som utför stambytet i regel arbeta lägenhet för lägenhet tills hela byggnaden har fått sina stammar utbytta.

Den exakta tiden det tar att bli klar med en lägenhet beror på flera olika faktorer. Lägenhets storlek blir så klart en faktor, men även hur många av stammarna som faktiskt byts är också avgörande. Man brukar säga att man får räkna med omkring en månad, men det kan lätt bli längre än så.

Lägenheten kommer i regel vara omöjlig att bo i under själva stambytet. Bostadsrättsföreningen har i grund inte en skyldighet att ge bostadsrättshavarna ett alternativt boende under denna tid, men det kan hända att föreningens stadgar har mer specifika saker att säga om detta.

Det är mycket möjligt att arbetet endast kommer att ske i utrymmen som kök och badrum. Vilket gör det möjligt att flytta allt man inte behöver ha med sig från dessa rum till ett annat så slipper man tömma hela lägenheten under denna tid.

Kostnaden av ett stambyte ska finansieras av föreningen. Men det kan vara fallet att i en förening som inte befinner sig i en bra situation rent ekonomiskt kan det en höjning av månadsavgiften komma som en följd.