Möten med bostadsrättsföreningen

Som bostadsrättsförening så finns det en hel del som måste diskuteras på årsstämmor och andra möten som föreningen kallar till. Styrelsemöten sker med föreningens valda ledamöter och fattar beslut om driften av den bostadsrättsförening man blivit vald av.

Förutom ansvaret för den ekonomi som föreningen har så är det ett ansvar för de fastigheter som bostadsrättsföreningen äger tillsamman och att allt fungerar som det ska. Det ska vara ordning och reda i en bostadsrättsförening. Då man är vald av föreningen så ska man se till medlemmarnas bästa och företräda medlemmarna i olika frågor som kan komma upp.

Det kan vara fråga om hur området runt kring fastigheterna ska se ut till renovering av befintliga fastigheter. Upphandlingar sker som oftast från olika företag då det gäller olika åtgärder i fastigheterna det kan vara allt från fönsterbyte till stambyte. Det gäller att välja det bästa alternativet för bostadsrättsföreningen. Föreningen tillsammans väljer vilka man ska anlita att utföra arbetet.

Varje år så kallas medlemmarna i bostadsrättsföreningen till en årsstämma, det är här som styrelsen väljs och beslut om ansvarsfrihet för den tidigare styrelsen fattas. Man fastställer även resultat och balansräkning. Föreningsstämma är det organ som har den högsta beslutsrätten i föreningen och alla beslut fattas demokratiskt. Under föreningsstämman ska även styrelsen väljas för kommande period.

En väl skött förening skapar en god ordning för alla boende. Det är viktigt att allt fungerar som det ska i en bostadsrättsförening, både från medlemmarna och den styrelse man valt. Det blir ett stabilt värde på den fastighet som bostadsrättsföreningen äger och i och med det ett bra värde på de bostadsrätter som finns i fastigheten vilket gynnar alla medlemmar.