Möten med bostadsrättsföreningen

Som bostadsrättsförening så finns det en hel del som måste diskuteras på årsstämmor och andra möten som föreningen kallar till. Styrelsemöten sker med föreningens valda ledamöter och fattar beslut om driften av den bostadsrättsförening man blivit vald av. Förutom ansvaret för den ekonomi som föreningen har så är det ett […]